MEC3

https://file.hstatic.net/200000079049/collection/banner_940x275s-16_198f253ca2184da4a44f7a9838d86431.jpg

Nguyên liệu làm kem MEC3 tồn tại với sáu giá trị cơ bản: Tính minh bạch, Chất lượng, Số lượng, Đạo đức, Sự an toàn và Nụ cười, điều này tạo động lực cho toàn công ty làm việc mỗi ngày. Sự sáng tạo và tính chuyên nghiệp đã tạo nên sự khác biệt của chúng tôi kể từ năm 1984, năm mà Giordano Emendatori thành lập MEC3. Không lâu sau khi thành lập, công ty đã ngay lập tức chứng minh được tài năng của mình và đặt nền móng cho một câu chuyện thành công, ví dụ như việc giành được Chứng nhận ISO 9001 danh giá , sự ra mắt của các thương hiệu có tầm ảnh hưởng lớn như Cookies® và Quella®, sự ra đời của Trường Quốc tế MEC3 chuyên về Gelato, khai trương một số chi nhánh trên toàn thế giới, cho đến khi gia nhập Riverside Universe gần đây.