T&S

https://file.hstatic.net/200000079049/collection/banner_thuong_hieu_0b15098fc5944074b304fc61957b8491.jpg
Được thành lập vào năm 1947, T&S ban đầu phát triển thiết bị ống nước dịch vụ thực phẩm, bao gồm thiết bị rửa sơ bộ đầu tiên trên thị trường, thiết bị này đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp. Vào năm 1950, chúng tôi đã giới thiệu dòng sản phẩm ống nước dịch vụ thực phẩm đầy đủ của mình, đưa T&S trở thành nhà sản xuất hàng đầu trong ngành. Đến năm 1953, T&S giới thiệu van đạp chân, sản phẩm tiếp theo của T&S trở thành tiêu chuẩn công nghiệp