Rheingold

https://file.hstatic.net/200000079049/collection/banner_940x275-15_31067067a11d44a2aba903ef30206f95.jpg

Ewald Gelatine của chúng tôi được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu da heo tự nhiên. Khi mua nguyên liệu của chúng tôi yêu cầu các nguyên liệu có chất lượng cao nhất. Tất cả quy trình đều được thực hiện dưới sự kiểm soát chặt chẽ nhất. Thành phẩm tạo ra là các sản phẩm mang chất lượng cao nhất.