Các Loại Hạt

1,320,000₫ / Túi 4 (Kg )

Hạnh Nhân Dạng Lát

1,688,000₫ / Túi 4 (Kg )

Hạnh Nhân Nguyên Hạt