Chocolate World

https://file.hstatic.net/200000079049/collection/chocolate_world-product_dd17a8e6668d4d4b87b8f15266598104.jpg

Chocolate World chuyên sản xuất khuôn mẫu và thiết bị cho ngành công nghiệp polycarbonate chocolate. Khám phá thế giới của khuôn polycarbonate thế hệ mới của Chocolate World. hãy khám phá thế giới chocolate sinh động với những hình dạng mẫu mã, không chỉ dành cho chocolate, kem và bánh đều dùng được.