Lebbe

https://file.hstatic.net/200000079049/collection/banner_940x275-14_fc9d1d14696a4d45aaceb1e0d72fb057.jpg

HƠN 180 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Raffinerie Tirlemontoise là một doanh nghiệp đầu ngành trong nghề sản xuất Đường tại Bỉ và có chi nhánh tại nhiều khu vực trên thế giới. Công ty này cung cấp các loại Đường chuyên dụng trong công nghiệp và cả loại cho sử dụng hàng ngày tại Bỉ, Châu Âu, và nhiều thị trường khác trên toàn thế giới.