Cupcake Catalogue

Những sản phẩm chocolate trang trí bánh cupcake sáng tạo theo chủ đề, logo bakery và những thiết kế khác được sản xuất riêng cho từng doanh nghiệp.

#####

https://file.hstatic.net/200000079049/file/cup_cake_catalogue_c19d4983884c4216976dc0df1b4e1369.pdf


Cũ hơn Bài viết mới