Chocolate World

CW Collection 2021

by Admin | 11/23/2020 07:30:14

 

Thế giới của hàng ngàn các loại khuôn chocolate được sản xuất từ nguyên liệu polycarbonate dành riêng cho chocolate. Những dòng sản phẩm đa dạng và sáng tạo, đặc biệt là những dòng khuôn được thiết kế riêng dành cho doanh nghiệp.

Detail

CW Equipment 2018

by Admin | 04/20/2020 09:41:29

 

Thế giới của hàng ngàn các loại khuôn chocolate được sản xuất từ nguyên liệu polycarbonate dành riêng cho chocolate. Những dòng sản phẩm đa dạng và sáng tạo, đặc biệt là những dòng khuôn được thiết kế riêng dành cho doanh nghiệp.

Detail

CW Collection 2019

by Admin | 04/20/2020 09:35:52

 

Thế giới của hàng ngàn các loại khuôn chocolate được sản xuất từ nguyên liệu polycarbonate dành riêng cho chocolate. Những dòng sản phẩm đa dạng và sáng tạo, đặc biệt là những dòng khuôn được thiết kế riêng dành cho doanh nghiệp.

Detail

CW Hollow Figures

by Admin | 04/20/2020 09:04:59

 

Extra size mould catalogue.

Detail

Dụng Cụ Chocolate World

by Admin | 04/20/2020 09:03:10

 

Dụng cụ cho các đầu bếp với nhiều chủng loại đa dạng, và thiết kế tinh tế sang trọng sẽ trở thành những công cụ đắc lực cho các đầu bếp trong công việc.

Detail