Socola Trang Trí Các Loại

1,040,000₫ / Hộp 4 (Kg )

Socola Bào Đen 9mm

1,343,000₫ / Hộp 4 (Kg )

Socola Bào Đen/Trắng 9mm

1,156,000₫ / Hộp (4Kg)

Socola Bào Trắng 9mm

1,548,000₫ / Hộp (4Kg)

Socola Bào Vị Dâu 9mm