Puree Nguyên Chất

194,000₫ / Hộp (1Kg)

Puree Mơ

216,000₫ / Hộp (1Kg)

Puree Bí

166,000₫ / Hộp (1Kg)

Puree Quýt Vàng

209,000₫ / Hộp (1Kg)

Puree Cam

252,000₫ / Hộp (1Kg)

Puree Xoài

239,000₫ / Hộp (1Kg)

Puree Chanh Xanh

203,000₫ / Hộp (1Kg)

Bergamot Puree

194,000₫ / Hộp (1Kg)

Puree Sung Mỹ