Phủ Bánh Và Nhân Bánh

621,000₫ 434,700₫ / Xô (3Kg)

Nhân Bánh Vị Chanh

567,000₫ 396,900₫ / Xô (3Kg)

Nhân Bánh Vị Mâm Xôi

637,000₫ 445,900₫ / Xô (3Kg)

Nhân Bánh Vị Việt Quất

623,000₫ 436,100₫ / Xô (3Kg)

Nhân Bánh Vị Xoài

360,000₫ 252,000₫ / Xô (3Kg)

Phủ Bóng (Trong)

409,000₫ 286,300₫ / Xô (3Kg)

Phủ Bóng Vị Đào

409,000₫ 286,300₫ / Xô (3Kg)

Phủ Bóng Vị Dâu

378,000₫ / Thùng 3 (Kg )

Phủ Tráng Gương Caramel Nâu

471,000₫ / Thùng 3 (Kg )

Phủ Tráng Gương Chanh Dây Cam Vàng

640,000₫ / Thùng 5 (Kg )

Phủ Tráng Gương Dâu Tây Đỏ

630,000₫ / Thùng 5 (Kg )

Phủ Tráng Gương Socola Đen

710,000₫ / Thùng 5 (Kg )

Phủ Tráng Gương Socola Trắng