Paste Làm Kem Ý

1,710,000₫ / Xô (4.5Kg)

Biscottino

1,980,000₫ / Xô (3Kg)

Blueberry Paste

2,320,000₫ / Xô (4Kg)

Coconut Paste

2,300,000₫ / Xô (5Kg)

Malaga (Rum & Raisin)

1,620,000₫ / Xô (3Kg)

Mango Paste

1,560,000₫ / Xô (3Kg)

Melon New Paste

1,560,000₫ / Xô (3Kg)

Mint Paste

1,560,000₫ / Xô (3Kg)

Raspberry Paste