Máy Chocolate World

Chocolate World cung cấp những dòng máy móc chuyên nghiệp dành cho ngành chocolate: automatic tempering machine, melting kettle, melting pot, chocolate fountain, panning machine ....

#####

https://file.hstatic.net/200000079049/file/chocolate_world_catalogue_7062d9f7f7234dd49bc5155745046561.pdf

 


Cũ hơn