Dụng Cụ Chocolate World

Dụng cụ cho các đầu bếp với nhiều chủng loại đa dạng, và thiết kế tinh tế sang trọng sẽ trở thành những công cụ đắc lực cho các đầu bếp trong công việc.

#####

https://file.hstatic.net/200000079049/file/catalogue_dung_cu_chocolate_world_0a20af09fc674b93947d2d20d1ef66c3.pdf


Cũ hơn Bài viết mới